Tybaco Anghyfreithlon

Mae tybaco anghyfreithlon yn accowntio am 15% o’r marchnad tybaco yng Nghymru, sydd yn yr uchaf yn y DU.

Mae’r cynhyrchion rhad yma yn gwneud e’n haws i bobl ifanc dechrau ysmygu.

View topic

The Filter

Mae ein gwasanaeth cyflwynedig ar gyfer pobl ifanc, The Filter, yn gweithio ar draws Cymru yn amrywiad o osodiadau ieuenctid.

Sigaréts Electronig

Cael y newyddion diweddaraf ar destun sy’n newid yn gyson, e-sigarets yng Nghymru, gan gynnwys ymchwil a stategau gyfredol.

Helpu i gefnogi ein gwaith

Rhoi arian

Angen cymorth i roi’r gorau i smygu?

Cyngor ar roi’r gorau i smygu

What's New

Find out what’s happening at ASH Wales Cymru

ASH Wales Cymru is supported by