Mannau Di-fwg

Img 5745

Rydyn ni’n credu y gall Cymru arwain y ffordd wrth greu mannau iach yn yr awyr agored i bawb eu mwynhau. Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau gan gynnwys elusennau, cynghorau, ysgolion, prifysgolion a llawer o grwpiau eraill ar draws y wlad i godi mannau di-fwg i frig eu hagendâu.

Ydych chi eisiau i’ch sefydliad, grŵp neu ddigwyddiad fynd yn ddi-fwg? Rydyn ni yma i gynnig cymorth pob cam o’r ffordd – anfonwch neges e-bost atom.

Smokefreesummer Logo
  • Haf di-fwg

Ym mis Ebrill 2017 roedd hi’n 10 mlynedd ers i’r gwaharddiad ar smygu mewn mannau  cyhoeddus caeedig ddod i rym yng Nghymru. Wrth i fwy a mwy o fannau fynd yn ddi-fwg, rydyn ni’n dathlu trwy rannu’r atyniadau a digwyddiadau di-fwg gorau i ymweld â nhw yr haf hwn. Rydyn ni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau i wneud eu lleoliadau’n ddi-fwg, gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a Thafwyl.

Img 5787

Mae gan Gymru rai o’r traethau harddaf yn y Deyrnas Unedig a dylid eu cadw’n rhydd rhag sbwriel ac yn lleoedd glân ac iach i deuluoedd eu mwynhau gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gwaharddiadau gwirfoddol ar smygu’n cael eu treialu ar ddau draeth yng Nghymru - Little Haven yn Sir Benfro a Caswell Bay yn Abertawe – a’r bwriad yw y bydd mwy yn 2018.

0082

Fel meysydd chwarae, mae gatiau ysgol yn fannau allweddol lle mae pobl ifanc yn ymgynnull bob dydd i gyfarfod â’u ffrindiau a chael addysg, ac mae’r bobl o’u cwmpas yn dylanwadu’n fawr arnyn nhw. Erbyn hyn mae 11 cyngor yng Nghymru wedi gwneud gatiau eu hysgolion cynradd yn fannau di-fwg ac mae 3 ohonyn nhw wedi mynd gam ymhellach a gwneud gatiau eu hysgolion uwchradd yn fannau di-fwg hefyd.

Campaigns Smokefree Playgrounds 4

Meysydd chwarae di-fwg oedd y gyntaf o’n hymgyrchoedd i ofyn i gynghorau ddarparu mannau di-fwg yn yr awyr agored i blant eu mwynhau, yn enwedig gan eu bod yn lleoedd sydd wedi’u creu’n benodol i bobl ifanc gymdeithasu a chwarae. Erbyn 2016, mae pob cyngor yng Nghymru wedi gosod gwaharddiad gwirfoddol ar smygu yn eu meysydd chwarae i blant. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru’n ymgynghori ynghylch mynd â hyn gam ymhellach a chreu deddfwriaeth.