Cyrsiau hyfforddiant ar bynciau gan gynnwys helpu smygwyr i roi’r gorau iddi, atal smygu a materion sy’n dod i’r amlwg fel shisha a sigaréts electronig. Gallwn ddarparu’r rhaglen hyfforddiant i’ch grŵp chi, neu gallwch ymuno ag un o’n cyrsiau amserlenedig ni. Ceir rhagor o wybodaeth am y cyrsiau isod.

Helpu Oedolion i Roi’r Gorau i Smygu (Achrededig)

Bydd y cwrs hwn, yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i annog a chynorthwyo oedolion i roi’r gorau i smygu.

Helpu Oedolion i Roi'r Gorau i Smygu

Bydd y cwrs hwn, yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i annog a chynorthwyo oedolion i roi’r gorau i smygu.

Helpu Pobl Ifanc i Roi'r Gorau i Smygu (Achrededig)

Bydd y cwrs hwn, yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i annog a chynorthwyo pobl ifanc i roi’r gorau i smygu.

Helpu Pobl Ifanc i Roi'r Gorau i Smygu

Bydd y cwrs hwn, yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i annog a chynorthwyo pobl ifanc i roi’r gorau i smygu.

Atal a rhoi'r gorau i smygu i bobl ifanc (Achrededig)

Bydd y cwrs hwn yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i drafod materion yn ymwneud ag atal a rhoi’r gorau i smygu gyda phobl ifanc.


Atal a Rhoi’r Gorau i Smygu i Bobl Ifanc

Bydd y cwrs rhyngweithiol hwn, sy’n ennyn diddordeb, yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i drafod materion yn ymwneud ag atal a rhoi’r gorau i smygu gyda phobl ifanc.

Deall Sigaréts Electronig

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys gwybodaeth gyfredol a manwl gywir am sigaréts electronig, gan roi i chi’r hyder i gychwyn trafodaethau ac i addysgu a chynorthwyo pobl i wneud dewisiadau gwybodus.

Deall Tybaco Anghyfreithlon

Bydd y cwrs yn rhoi ichi’r wybodaeth a’r sgiliau i fynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon yn y gymuned, trwy godi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl am y risgiau cysylltiedig.

Deall y Defnydd o Shisha

Bydd y cwrs hwn yn rhoi ichi wybodaeth gywir a chyfredol am shisha, gan roi ichi’r hyder i addysgu pobl am y risgiau i iechyd sy’n gysylltiedig ag ef, er mwyn ennyn trafodaeth a chynorthwyo pobl i wneud dewisiadau gwybodus.

Hyfforddiant Adnodd Filter the Facts

Mae’r sesiwn ryngweithiol a llawn gwybodaeth hon yn cyflwyno Filter the Facts, adnodd addysgol a ddatblygwyd i’w ddefnyddio mewn ysgolion uwchradd, darpariaethau addysg amgen a grwpiau ieuenctid.