Helpu Pobl Ifanc i Roi'r Gorau i Smygu

Training Details

  • Contact 029 2049 0621
  • Cost O £49
Img 1925

Bydd y cwrs rhyngweithiol hwn, sy’n ennyn diddordeb, yn rhoi ichi’r wybodaeth allweddol, y sgiliau ymarferol a’r hyder i annog a chynorthwyo pobl ifanc i roi’r gorau i smygu. Wrth ddysgu trwy brofiad, bydd y sawl sy’n ei ddilyn yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau bywiog a hwyliog y gellir eu haddasu a’u teilwra i gyd-fynd ag anghenion y bobl ifanc maent yn gweithio gyda hwy.

Nod

Cael gwybodaeth a dealltwriaeth o’r broses rhoi’r gorau iddi a sgiliau mewn annog a chynorthwyo pobl ifanc i roi’r gorau iddi.

Deillannau Dysgu

  • Deall caethiwed i nicotin
  • Deall sut mae ysgogiad yn dylanwadu ar ymgeisiau i roi’r gorau iddi
  • Disgrifio amrywiaeth o symptomau diddyfnu ac adnabod strategaethau ymdopi priodol er mwyn peidio ag ailddechrau smygu
  • Cael gwybodaeth a sgiliau er mwyn defnyddio monitor carbon monocsid
  • Adnabod buddion rhoi’r gorau i smygu
  • Deall y broses o roi’r gorau i smygu a dysgu sut i gynorthwyo person ifanc i roi’r gorau iddi mewn modd priodol
  • Llunio a gweithredu cynllun rhoi’r gorau i smygu
  • Gwybod ble i gyfeirio pobl ifanc i gael mwy o gymorth i roi’r gorau i smygu

Relaxed approach with emphasis on ‘supporting’ people to understand smoking, rather than telling them they have to give up. I will aid the pupils I work with to have a greater understanding of tobacco, addiction, risks and cessation tips.

Learning Support Assistant, Powys

I have gained an understanding of addiction and how to approach young people who are smokers. I will apply this to specific target groups but also aim to extend this across the school to give staff a better understanding.

Teacher, Newport

Enquire about this training