Dathlodd Ysgol Fabanod Cefn Glas y ffaith y bydd eu meysydd chwarae lleol yn ddi-fwg ar ôl heddiw trwy ddod â’u tedis i’r parc a chynnal sesiwn cydganu.

Llongyfarchiadau i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr a’r holl bartneriaid a gymerodd ran wrth wneud 110 o feysydd chwarae lleol yn ddi-fwg. I gael gwybod mwy am ymgyrch genedlaethol ASH Cymru, ewch i’n tudalen meysydd chwarae di-fwg lle gallwch hefyd weld a yw’ch cyngor lleol chi wedi gwneud ei feysydd chwarae plant yn fannau di-fwg.