Filter by type:

Yn ystod ymgyrch i darfu ar werthu a chyflenwi tybaco ac alcohol anghyfreithlon yn Ne a Gorllewin Cymru, atafaelwyd tybaco 'rholio â llaw', sigaréts ac alcohol. Credir bod y cyfan yn anghyfreithlon.

Roedd yr achlysur hyfforddi un wythnos, wedi rhedeg gan tîm Y Filter, yn darparu amrywiad o gweithdy a gweithgareddau i ddros 60 o bobl ifanc o ar draws Ewrop yn Brazia, Romania fel rhan o ‘Y Filter Ewrop’, prosiect 2-flynedd â ariennir gan Erasmus+.