Filter by type:

Mae bron hanner y smygwyr yng Nghymru wedi cael cynnig prynu tybaco anghyfreithlon ac mae 15% o’r holl dybaco a werthir yng Nghymru’n anghyfreithlon, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan ASH Cymru. Mae gan Gymru un o’r marchnadoedd mwyaf mewn tybaco anghyfreithlon o’i chymharu â phob un o ranbarthau Lloegr.

Mae Action on Smoking and Health Cymru wedi croesawu dechrau’r ymgynghori ar becynnau plaen ar gyfer sigaréts a thybaco. Heddiw cyhoeddodd Adran Iechyd y DU y rheoliadau drafft fydd yn arwain at gyflwyno pecynnau safonol ar draws y DU ym mis Mai 2016.

Bydd y gynhadledd gyntaf ar sigaréts electroneg yng Nghymru yn cael ei chynnal yn Abertawe ym mis Mehefin. Bydd un o arbenigwyr e-sigaréts mwyaf blaenllaw y byd yn herio’r pryder bod e-sigaréts yn arwain pobl ifanc at smygu sigaréts tybaco cyffredin.

Action on Smoking and Health Wales welcomes the release of the Public Health White Paper. We are delighted to see the inclusion of a number of tobacco control measures such as a retail register for tobacco which will help to combat the problem of tobacco sales to under-18s.