Filter by type:

Yn ystod ymgyrch i darfu ar werthu a chyflenwi tybaco ac alcohol anghyfreithlon yn Ne a Gorllewin Cymru, atafaelwyd tybaco 'rholio â llaw', sigaréts ac alcohol. Credir bod y cyfan yn anghyfreithlon.