Filter by type:

Quitting smoking is never going to be an easy task but it’s one that’s definitely worth fighting for. In case you were low on motivation we’ve prepared some reasons that might spur you on to take part in this year’s No Smoking Day.

Ar ddydd Iau 1 Hydref rhoddodd ein Dirprwy Brif Weithredwr, Jamie Matthews, a’n Rheolwr Ymchwil a Pholisi, Dr Steven Macey, dystiolaeth i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

ystadleuaeth genedlaethol flynyddol yw Cut Films sy’n gofyn i bobl ifanc greu ffilm 2 funud ynghylch smygu, y maen nhw’n ei rhannu gyda’u ffrindiau.