Filter by type:

Ar ddydd Iau 1 Hydref rhoddodd ein Dirprwy Brif Weithredwr, Jamie Matthews, a’n Rheolwr Ymchwil a Pholisi, Dr Steven Macey, dystiolaeth i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

ystadleuaeth genedlaethol flynyddol yw Cut Films sy’n gofyn i bobl ifanc greu ffilm 2 funud ynghylch smygu, y maen nhw’n ei rhannu gyda’u ffrindiau.