Lansiwyd y gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu newydd Helpa Fi i Stopio, gan ddwyn ynghyd yr holl frandiau rhoi’r gorau i smygu yng Nghymru, er mwyn rhoi cymorth gwell i smygwyr a hoffai roi’r gorau i’r arfer.

Hmq Purple Logo No Phone

Hysbysebion teledu, byrddau posteri a phosteri ar fysiau yw rhai o’r ffyrdd mae’r ymgyrch newydd yn cael ei rhannu. Mae’r hysbyseb teledu’n cael ei dangos yn ystod Coronation Street heno felly gwyliwch amdani!

Gellir cysylltu â thîm dwyieithog Helpa Fi i Stopio yn ddi-dâl fel isod:

Mae pobl sy’n iau na 18 oed yn cael eu cyfeirio at The Filter, prosiect ieuenctid unigryw ASH Cymru. Os ydych chi’n gweithio gyda pherson ifanc neu grŵp a hoffai roi’r gorau i smygu, beth am weld pa wasanaethau di-dâl y gallai The Filter eu cynnig iddyn nhw?

  • help me quit,
  • stop smoking,
  • quit smoking,
  • helpa fi i stopio,
  • cessation