Img 3606 Edit

Gwnaeth grŵp o bobl ifanc Cymru cyrraedd Sbaen heddiw i lawnsio’r pecyn cymorth sydd wedi ei targedu at helpu pobl ifanc ar draws Ewrop i roi’r gorau i ysmygu.

Mae’r grŵp - sy’n cynnwys pobl ifanc o Gaerdydd, Aberystwyth, Bae Colwyn a Merthyr – wedi teithio i Palencia, Gogledd Sbaen, fel rhan o brosiect a ariennir gan Erasmus Plus. Mae’r prosiect Filter Ewrop yn trio addysgu pobl ifanc ar draws Ewrop ar ysmygu a materion tybaco. 

Fel rhan o’r prosiect mae pobl ifanc o Sbaen, Awstria, Romania, Belarws a’r Gwlad Pwyl wedi gweithio gyda’u gilydd i greu pecyn cymorth ar gyfer gweithwyr ieuenctid i annog eu pobl ifanc i roi’r gorau iddi neu i beidio dechrau yn y lle cyntaf.

Mae’r prosiect yn ailadrodd gwaith The Filter Wales, prosiect hen sefydli sydd wedi bod yn rhedeg am 4 blynedd. Mae’r prosiect Ewropeaidd yn gweithio yn enwedig ar gyfer pobl o ardaloedd difreintiedig, yn union fel mae’r Filter wedi gwneud fan hyn yng Nghymru.

Img 3602 Edit

Mae’r Filter yn cefnogi pobl oed 11 i 25 o ar draws y wlad i roi’r gorau i ysmygu trwy weithdy sy’n ymgysylltiedig a chynhwysol. Wedi ei rhedeg gan grŵp ymgyrchu ar reolaeth tybaco ASH Cymru, rydyn nhw wedi gweithio gyda dros 6,000 o bobl ifanc ers 2012.

Mae 40% o ysmygwyr hir tymor yn y DU yn dechrau cyn troi 16 ac yn presennol mae 9% o blant 15 i 16 mlwydd oed yng Nghymru yn ysmygu yn rheolaidd. Ysmygu yw’r achos fwyaf o farwolaeth y gellir eu hatal yn yr Undeb Ewropeaidd. 

Dywedodd Julie Edwards, sy’n rhedeg y prosiect Filter Ewrop, “Mae gennym o amgylch 60 o bobl ifanc o chwe wlad gwahanol  yma yn Sbaen, gweithio gyda’u gilydd fel un tîm. Rydyn nhw wedi creu pecyn cymorth rhoi’r gorau iddi sy’n rhywbeth diriaethol y gallwn nhw cymryd adref i’w cymunedau a chefnogi eu cyfoedion i roi’r gorau i dybaco.”

“Nid oes nifer o’r pobl ifanc yma wedi gadael eu gwlad cartref cyn hyn, oherwydd mae nhw’n dod o ardaloedd sy’n cael eu ystyried yn ‘dan anfantais’. Rydym yn teimlo fod y pecyn cymorth mae nhw wedi creu – gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc – yn gwneud gwahaniaeth enfawr nid yn unig ar gyfer eu ffrindiau ond hefyd ar gyfer  nhw’n personol am greu rhywbeth werthfawr i fod yn falch ohono.”

Img 3617

Dywedodd Corey Jones, 18, o Brosiect Ieuenctid Forsythia ar ystâd Gurnos yn Merthyr, "Mae dod yn Sbaen ar gyfer y prosiect yma yn cyfle unwaith-y-bywyd - Rwy'n teimlo fy mhod i'n gwneud gwahaniaeth trwy helpu pobl ifanc i roi'r gorau i ysmygu. Rwy'n yma wedi diolch i'r Canolfan Ieuenctid Forsythia a The Filter Wales a byddaf yn gwneud e drosodd a drosodd os oedd yn posib."

Dywedodd Jordan Caldecott, 15, hefyd o Brosiect Ieuenctid Forsythia, "Mae e'n profiad arbennig bod yma a rhannu'r pecyn cymorth wnaethon ni helpu creu. Rydw i wedi mwynhau pob munud ohono fe."

Mae’r pecyn cymorth Y Filter Ewrop yn ar gael ac yn rhad ac am ddim ar gyfer unrhyw canolfan neu prosiect ieuenctid yng Nghymru, cysylltwch ASH Cymru ar gyfer eich copi.