Cynhaliwyd ASH Cymru cystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ar gyfer arwyddion 'dim ysmygu', a derbyniwyd 62 cynigion gwych o blant ledled Cymru!

Yr enillydd yw Beca, 9 oed o Beddau ger Pontypridd a fydd yn derbyn tocyn teulu i Oakwood am ei ddyluniad gwych y byddai hi'n hoffi i gael ei ddefnyddio yn ei chymuned leol i atal pobl rhag ysmygu o gwmpas plant.

Beca o Beddau gyda Dafydd Davies o Ysgol Gynradd Castellau

Also Highly Commended were:

Megan, 13, Caerdydd
Laura, 13, Aberystwyth
Joe, 11, Ysalafera
Rio, 12, Barry